Снимки от дебютната ми книга - "Сенки и полусенки"

53
53
43
43
29
29
24
24
23
23
22
22
16
16
21
21
1/2